WP:s Korvlådor 
Vi tillverkar över 30 produkter till WP:s Korvlådor i över 12 olika korvlådor
- Vilka som är aktuella till nästa säljomgång hittar ni på deras hemsida.